10+ Các dạng câu hỏi trong IELTS Reading

Có bao nhiêu dạng câu hỏi trong IELTS Reading? IELTS Reading kiểm tra khả năng đọc hiểu của thí sinh thông qua 3 đoạn văn dài 2000-2750 từ. Khác với các kì thi thông dụng như ta hay gặp ở phổ thông, bài thi Reading IELTS không chỉ giới hạn ở phần trắc nghiệm. Bảng dưới đây tóm tắt những điều cần biết về các dạng câu hỏi trong IELTS Reading thường gặp. Cùng AM Education đi tìm hiểu nhé!

Các dạng câu hỏi trong IELTS Reading

1. Sentence Completion

Điều cần làm: Điền vào chỗ trống trong câu bằng những từ được cung cấp trong bài đọc.

Một số điểm quan trọng:

 • Đáp án được nêu ra theo thứ tự bài đọc.
 • Thường cần dùng từ 1 đến tối đa 3 từ và/hoặc số

2. Notes/table/flow chart completion

Điều cần làm: Điền vào chỗ trống của ghi chú, bảng biểu hoặc sơ đồ bằng những từ được cung cấp trong bài đọc.

Một số điểm quan trọng:

 • Đáp án được nêu ra theo thứ tự bài đọc.
 • Thường cần dùng từ 1 đến tối đa 3 từ và/hoặc số

3. Short answer questions

Điều cần làm: Trả lời câu hỏi đè bài đưa ra bằng những từ được cung cấp trong bài đọc.

Một số điểm quan trọng:

 • Đáp án được nêu ra theo thứ tự bài đọc.
 • Thường cần dùng từ 1 đến tối đa 3 từ và/hoặc số.

4. Labelling a diagram

Điều cần làm: Đặt tên cho các phần của sơ đồ bằng những từ được cung cấp trong bài đọc.

Một số điểm quan trọng:

 • Đáp án không nhất thiết phải được nêu ra theo thứ tự bài đọc.
 • Thường cần dùng từ 1 đến tối đa 3 từ và/hoặc số

5. True/False/Not Given

Điều cần làm: Lựa chọn liệu rằng câu đề cho có hòa hợp/trái ngược với thông tin nêu trong đoạn văn, hoặc không có thông tin nào được cung cấp.

Một số điểm quan trọng: Đáp án được nêu ra theo thứ tự bài đọc.

6. Global Multiple Choice

Điều cần làm: Chọn ý chính của bài văn.

Một số điểm quan trọng: Câu hỏi bao trùm toàn bộ bài đọc.

7. Matching

Điều cần làm: Nối thông tin trong một danh sách với thông tin trong khung.

Một số điểm quan trọng:

 • Các câu hỏi trong danh sách không theo thứ tự bài đọc.
 • Câu phương án trong khung thì thường theo thứ tự bài đọc.

8. Finding information in paragraphs

Điều cần làm: Tìm đoạn văn có chứa thông tin của câu hỏi.

Một số điểm quan trọng:

 • Một kí tự có thể được dùng nhiều hơn một lần.
 • Đôi khi sẽ có đoạn văn không được dùng cho dạng câu hỏi này.

9. Sentence completion with a box

Điều cần làm: Điền vào chỗ trống bằng cách chọn nửa câu đúng từ khung chứa các phương án.

Một số điểm quan trọng:

 • Đáp án được nêu ra theo thứ tự bài đọc.
 • Có một số đáp án sẽ không được dùng.

10. Yes/No/Not Given

Điều cần làm: Lựa chọn liệu rằng câu đề cho có hòa hợp/trái ngược với quan điểm của tác giả, hoặc không có thông tin nào được cung cấp.

Một số điểm quan trọng: Đáp án được nêu ra theo thứ tự bài đọc.

11. Multiple choice

Điều cần làm: Chọn trong 4 đáp án A, B, C hoặc D.

Một số điểm quan trọng: Đáp án được nêu ra theo thứ tự bài đọc.

12. Matching Headings

Điều cần làm: Chọn đề mục đúng cho từng đoạn văn.

Một số điểm quan trọng:

 • Cần nắm ý chính của đoạn văn.
 • Sẽ có một số headings không được dùng.

13. Summary completion

Điều cần làm: Hoàn thành bản tóm tắt bằng những từ được cung cấp trong bài đọc.

Một số điểm quan trọng: Đáp án được nêu ra theo thứ tự bài đọc.

14. Summary completion with a box

Điều cần làm: Bằng cách chọn cụm từ từ khung chứa các phương án.

Một số điểm quan trọng:

 • Đáp án không nhất thiết phải được nêu ra theo thứ tự bài đọc.
 • Một số đáp án sẽ không được dùng.

15. Classification

Điều cần làm: Phân loại các thông tin trong câu hỏi thành nhóm.

Một số điểm quan trọng:

 • Đáp án không nhất thiết phải được nêu ra theo thứ tự bài đọc.
 • Một số đáp án sẽ không được dùng.
 • Một số đáp án lại có thể được dùng nhiều hơn một lần.

16. Pick from a list

Điều cần làm: Chọn đáp án đúng từ một list những câu hỏi.

Một số điểm quan trọng: Đáp án không nhất thiết phải được nêu ra theo thứ tự bài đọc

Trên đây là toàn bộ thông tin về các dạng câu hỏi ở bài thi IELTS Reading, hy vọng bạn sẽ hiểu hơn và áp dụng được vào bài thi IELTS Reading của mình. Bạn có thể đăng ký thi thử IELTS miễn phí tại AM Edu nhé: Đăng ký thi thử IELTS 4 kỹ năng.

Chúc bạn học tập tốt và thành công nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?