Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh (Future Perfect Continuous)

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn là thì dùng để nhấn mạnh khoảng thời...

Cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh bạn nên biết

Trạng từ là một điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh mà bất kỳ...

Sau of là gì? Cách dùng giới từ of chi tiết trong tiếng Anh

Sau of là gì? Giới từ là ngữ pháp vô cùng quan trọng ở trong...

Cách dùng động từ “illustrate” trong tiếng Anh

Cách dùng động từ “illustrate” trong tiếng Anh. Trong quá trình học tiếng Anh, việc...

Chủ ngữ và phân loại chủ ngữ trong tiếng Anh

Tương tự như tiếng Việt, trong tiếng Anh câu cũng được hình thành từ chủ...

Cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh thông thường

Trạng từ là một điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh mà bất kỳ...

Đại Từ (Pronouns) là gì? Chức năng của Đại từ trong tiếng Anh

Đại từ trong tiếng Anh là một trong những điểm ngữ pháp thông dụng mà...

Cấu trúc và cách sử dụng câu điều ước trong tiếng anh (Wish sentence) – AM Edu

Cấu trúc ngữ pháp của câu điều ước hay còn gọi là mệnh đề wish...

Cách Sử Dụng Công Thức So Sánh Hơn (Comparative) và Bài Tập Thực Hành Kèm Đáp Án

Công thức so sánh hơn, so sánh nhất và so sánh bằng là 3 điểm...

Một phương pháp học từ vựng tiếng Anh dễ dàng bằng sơ đồ tư duy

Học tiếng Anh khó thật đấy. Khoai nhất là phần từ vựng. Nhớ từ. Nhớ...

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?