Category Archives: TIN TỨC

Câu phức (Complex Sentence) trong tiếng Anh – Cấu Trúc Ngữ Pháp Đặc Biệt

Câu ghép (Compound Sentence) và câu phức (Complex Sentence) là hai kiểu cấu trúc ngữ...

3 Mẫu câu Tiếng Anh cho người đi làm thường sử dụng

Tiếng Anh cho người đi làm? Đừng để khả năng sử dụng tiếng Anh trở...

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh (Future Perfect Continuous)

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn là thì dùng để nhấn mạnh khoảng thời...

Cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh bạn nên biết

Trạng từ là một điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh mà bất kỳ...

Cách dùng động từ “illustrate” trong tiếng Anh

Cách dùng động từ “illustrate” trong tiếng Anh. Trong quá trình học tiếng Anh, việc...

Chủ ngữ và phân loại chủ ngữ trong tiếng Anh

Tương tự như tiếng Việt, trong tiếng Anh câu cũng được hình thành từ chủ...

Cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh thông thường

Trạng từ là một điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh mà bất kỳ...

Đại Từ (Pronouns) là gì? Chức năng của Đại từ trong tiếng Anh

Đại từ trong tiếng Anh là một trong những điểm ngữ pháp thông dụng mà...

Cách Sử Dụng Công Thức So Sánh Hơn (Comparative) và Bài Tập Thực Hành Kèm Đáp Án

Công thức so sánh hơn, so sánh nhất và so sánh bằng là 3 điểm...

Một phương pháp học từ vựng tiếng Anh dễ dàng bằng sơ đồ tư duy

Học tiếng Anh khó thật đấy. Khoai nhất là phần từ vựng. Nhớ từ. Nhớ...

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?