Câu phức (Complex Sentence) trong tiếng Anh – Cấu Trúc Ngữ Pháp Đặc Biệt

Câu ghép (Compound Sentence)câu phức (Complex Sentence) là hai kiểu cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh mở rộng, mang đến sự phong phú và thú vị cho ngôn ngữ này. Tuy nhiên, do sự tương đồng trong cấu trúc, rất dễ nhầm lẫn giữa chúng, đặc biệt trong phần Writing của bài thi IELTS. Bài viết hôm nay từ AM Education sẽ giới thiệu và phân biệt rõ ràng giữa câu ghép và câu phức trong tiếng Anh, giúp bạn nắm vững kiến thức cần thiết và áp dụng chúng một cách hiệu quả.

Câu Phức Complex Sentence trong tiếng Anh

Complex Sentence là gì – Định nghĩa câu phức

Sự kết hợp giữa một mệnh đề độc lập (Independent clause) và một hay nhiều mệnh đề phụ thuộc (dependent clauses) sẽ tạo ra một câu phức. Để thành thạo dạng câu này, các bạn buộc phải phân biệt được đâu là independent clause và đâu là dependent clause. Vị trí của dependent clause rất quan trọng dù nó không làm thay đổi nghĩa của câu nhưng sẽ quyết định xem câu của chúng ta nên có dấu phẩy (comma) hay không, qua đó quyết định tính đúng sai về mặt văn phạm của câu.

Thông thường, mệnh đề phụ thuộc bắt đầu với các liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions) như sau:

 • Although / Even though / Though
 • After / Since / Until /While / As / Before / When
 • If / Because / Unless
 • Whenever / Whereas / Wherever

Ví dụ:

 • Because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon , I did not see them at the station;
 • While he waited at the train station, Joe realized that the train was late;
 • After they left on the bus, Mary and Samantha realized that Joe was waiting at the train station;
 • Though he was very rich, he was still very unhappy;
 • She returned the computer after she noticed it was damaged;
 • The movie, though very long, was still very enjoyable.

Cách phân biệt giữa mệnh đề phụ thuộc và mệnh đề độc lập

Để có thể phân biệt được 2 loại mệnh đề này trong câu phức (complex sentence) chúng ta có các lưu ý sau:

 • Đi liền với subordinating conjunctions trong complex sentence chính là mệnh đề phụ thuộc.
 • Nếu mệnh đề phụ thuộc (dependent clause) nằm phía trước mệnh đề độc lập thì giữa 2 mệnh đề phải có dấu phẩy (Ví dụ: The movie, though very long, was still very enjoyable).

Các dạng complex sentence trong IELTS

Các dạng complex sentence trong IELTS thường khác nhau ở mệnh đề phụ thuộc. Có 6 loại mệnh đề thông dụng sau. Chúng ta áp dụng dạng nào trong số chúng phụ thuộc vào 2 điều sau đây:

 • Ý nghĩa của nội dung mà bạn muốn thể hiện
 • Độ dài của câu văn và ý cần nhấn mạnh.

Biết cách sử dụng thành thạo 6 loại cấu trúc câu phức như trên thì bạn không còn phải lo lắng quá nhiều vào điểm ngữ pháp trong IELTS mà bạn có thể đạt được.

Mệnh đề quan hệ Cantonese, which differs in sound from Mandarin roughly the way French does from Spanish, is the second most common Chinese dialect.
Mệnh đề danh ngữ For example, we may think that others see us as witty or dull.
Mệnh đề Wh (Who, What, How, v.v) We imagine how we appear to those around us.
Mệnh đề trạng ngữ Because humans are not monkeys, we must be careful about extrapolating from animal studies to human behavior.
Mệnh đề hiện tại phân từ Entering the world of the Yanomamo, the anthropologist experienced culture shock.
Mệnh đề quá khứ phân từ Confused by the differences between his culture and theirs, he wanted to flee and return home.
Mệnh đề động từ nguyên thể He wondered why he had forsaken physics to study human culture in the first place.

Cách biến simple sentence thành complex sentence

Sử dụng câu phức trong phần thi IELTS luôn là một ý tưởng tốt nếu bạn có ý định tăng band điểm IELTS của mình. Chúng ta có thể biến một câu đơn thành một câu phức theo những cách sau:

Mệnh đề danh từ

 • Câu đơn: He admitted his mistake. ⇒ Câu phức: He admitted that he had made a mistake. ⇒ Danh từ “mistake” được mở rộng ra thành mệnh đề danh từ “that he made a mistake”
 • Câu đơn: He seems to be a fool. ⇒ Câu phức: It seems that he is a fool. ⇒ Danh từ “a fool” được mở rộng thành mệnh đề “that he is a fool”
 • Câu đơn: We heard of his death. ⇒ Câu phức: We heard that he had died.
 • Câu đơn: I would like to know the secret of your success. ⇒ Câu phức: I would like to know how you succeed.

Mệnh đề tính từ

 • Câu đơn: Prudent boys work hard. ⇒ Câu phức: Boys who are prudent work hard.
 • Câu đơn: A wounded tiger is very fierce. ⇒ Câu phức: A tiger that is wounded is very fierce.
 • Câu đơn: There I saw a beautiful girl. ⇒ Câu phức: There I saw a girl who was beautiful.

Mệnh đề trạng từ

 • Câu đơn: Seeing the snake, the boy shouted. ⇒ Câu phức: When the boy saw the snake, he shouted.
 • Câu đơn: It is too hot to go out without an umbrella. ⇒ Câu phức: It is so hot that we cannot go out without an umbrella.
 • Câu đơn: On being challenged they ran away. ⇒ Câu phức: When they were challenged they ran away.

Tóm lại, việc thành thục các mẫu câu complex sentence sẽ làm bài viết của các bạn trở nên hấp dẫn và đa dạng hơn qua đó dễ ghi điểm phần Grammar Range and Accuracy trong bài IELTS Writing. Tuy nhiên, nếu mắc quá nhiều lỗi run-on sentence hay fragment, các bạn sẽ không đạt được điểm như mình mong muốn. Vì thế việc luyện tập thường xuyên là rất cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?